******دنیای شکلک******

تصاویر مشکی زیبا برای کامنت گذاری

              █▒▒▒▒▒▒▒██
██▒▒▒▓▓▓▒▒██ - █
█▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒█ -  █
██▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒█ -  █
█▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒█ -  █
█▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒█ - ███████
██▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒█ - ████  █
█▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒██- ███
██▒▒▒▓▓▒▒▒███- █████████████
████▒▒▒▒▒▒████- █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███
██▒▒██▒▒▒▒█████- ▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒██
██▒▒▒▒██▒▒██████- ▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒██
█▒▒▒▒▒▒████████▒- ▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒█
█▒▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒- ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒██
██▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒- ▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒███
██▒▒▒▒▒███▒██▒▒- ▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒██
███████▒▒▒▒██▒- ▒▒▒▒▒▒▒████
█▒▒▒▒▒▒▒██- ███████
██▒▒▒▒▒▒▒█-
██▒▒▒▒▒▒█

ادامه مطلب 


ادامه مطلب
[ پنج شنبه 7 ارديبهشت 1391برچسب:, ] [ 18:6 ] [ سمیرا ] [ ]